Sidebar

Sidebar

  • Zoptymalizowany projekt, dostawa i montaż
  • Roboty fundamentowe
  • Hale stalowe
  • Hale żelbetowe
  • Lekka obudowa dachów i ścian
  • Świetliki i klapy oddymiające
  • Konstrukcje wewnętrzne
  • Konstrukcje technologiczne

Podstawą naszej oferty jest zoptymalizowany projekt opracowany na podstawie uzgodnień z Klientem. Chętnie włączamy się do procesu projektowania już na etapie koncepcji, ale również na etapie powstawania projektu budowlanego, czy nawet jeszcze później – na etapie realizacji. W każdym przypadku jesteśmy gotowi przedstawić rozwiązania systemowe lub zindywidualizowane, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Wiemy jak ważna jest sprawna, terminowa i profesjonalna realizacja.

Konstrukcje halowe

Slide background
Slide background

Konstrukcje inżynierskie

Slide background
Slide background
  • Zaawansowane analizy statyczno-wytrzymałościowe
  • Skomplikowane analizy złożonych stanów montażowych
  • Projekt realizowanej konstrukcji
  • Kompleksowa dostawa konstrukcji
  • Realizacja z wykorzystanie prostych i skomplikowanych technologii
  • Struktury jednowarstwowe
  • Skomplikowane przekrycia
  • Realizacja wizji architektów i technologów

Nasze kadry pozwalają bezpiecznie realizować bardzo skomplikowane konstrukcje inżynierskie z połączeniami skręcanymi lub spawanymi. Potrafimy przeprowadzać skomplikowane akcje montażowe z użyciem ciężkiego sprzętu, ale przede wszystkim - z wykorzystaniem naszej myśli inżynierskiej.

Konstrukcje logistyczne

Slide background
Slide background
  • Optymalizacja projektowa + projekty wykonawcze wraz z dokumentacją warsztatową
  • Przeprowadzenie uzgodnień projektowych na bazie posiadanego doświadczenia
  • Krótki czas dostawy konstrukcji
  • Krótki czas montażu konstrukcji
  • Wykonanie warstwy nośnej wraz z pokryciem dachowym
  • Wykonanie lekkiej obudowy ścian
  • Szybka reakcja na zmiany

Na podstawie naszych doświadczeń, wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych, jesteśmy w stanie w krótkim czasie opracować projekt, dostarczyć, a w końcu zamontować konstrukcje stalową. Wykonaliśmy już szereg konstrukcji obiektów logistycznych, co pozwoliło nam wypracować odpowiednie przewagi konkurencyjne w tym segmencie rynkowym. Nie bez znaczenia pozostaje również nasza znajomość specyfiki obiektów logistycznych w zakresie konstrukcji.

Generalne wykonawstwo

Slide background
Slide background
  • Optymalizacja projektowa na wszystkich etapach i we wszystkich branżach
  • Realizacja w formule "Zaprojektuj i wybuduj" lub "Wybuduj"
  • Współpraca z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji
  • Wykonanie obiektu w stanie "pod klucz" lub obiektu surowego

Generalne wykonawstwo inwestycji stanowi dla nas pole do pełnej współpracy z klientem. Realizujemy zarówno hale magazynowe, jak i produkcyjne. Przyjazne środowisko oraz nastawienie na współpracę z Klientem oraz profesjonalizm w działaniu – tak chcemy być odbierani w naszych realizacjach.

Zeman HDF Sp. z o.o.
1992 © 2023