Sidebar

Sidebar

Mata inżynierska

Powiedzenie „Marzenie architekta to koszmar inżyniera” nie wzięło się znikąd. Każdy konstruktor bowiem zdaje sobie sprawę, że projektanci często nie opierają swoich idei na surowych prawach fizyki, a ich fantazja zdaje się czasem niczym nieograniczona. Warto jednak pamiętać, że profesjonaliści z dziedziny inżynierii budowlanej są w stanie poradzić sobie nawet z bardzo wymagającymi założeniami. Dziś chcemy przedstawić więc elementy, które składają się na proces tworzenia każdego projektu, niezależnie od stopnia jego skomplikowania. W ten sposób pokażemy, że poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych musi opierać się na kluczowych czynnikach, pozwalających tworzyć obiekty nie tylko stabilne i bezpieczne, lecz także zapierające dech w piersiach. Na co zatem każda firma inżynierska powinna zwracać uwagę? Jakimi cechami musi się charakteryzować? Przeanalizujmy, jak różne aspekty pracy konstruktorów oddziałują względem siebie, tworząc fundament nowoczesnych oraz trwałych rozwiązań budowlanych.

Specjalistyczne oprogramowanie, czyli podstawowe narzędzia inżynierskie

Każdy inżynier, który współpracuje z biurem architektonicznym, zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach wsparcie się odpowiednim oprogramowaniem jest kluczowe. Wynika to ze stopnia skomplikowania projektowanych budowli, a także wymogów bezpieczeństwa, które trzeba spełnić podczas procesu realizacji narzuconych założeń. Stąd też poleganie wyłącznie na ręcznych obliczeniach inżynierskich nie ma już racji bytu. Stopień zaawansowania obecnych konstrukcji znacząco przewyższa możliwości obliczeniowe oraz analityczne człowieka. Dlatego niezbędnym wsparciem dla wszelkich działań konstruktorskich jest różnego typu oprogramowanie, stworzone z myślą o realizacji skomplikowanych obiektów.

Specjalistyczne programy inżynierskie charakteryzują się nie tylko możliwością przedstawienia graficznych założeń architekta, lecz także dotyczą analizy obciążeń mechanicznych, które w skomplikowanych układach mogą mieć bardzo złożony przebieg. Wyznaczenie sił w takich obiektach przy pomocy wyłącznie standardowych obliczeń byłoby niezwykle trudne czy wręcz niemożliwe. Przede wszystkim dlatego, ponieważ nie tylko poprawność ma kluczowe znaczenie dla wszelkiego rodzaju inwestycji, lecz także czas ich wykonania. Dzięki zastosowaniu programów, jak np. tych z rodziny Autodesk oraz innego oprogramowania typu CAD (z ang. Computer-Aided Design), które wspomaga projektowanie inżynierskie, jest się w stanie przewidzieć wiele potencjalnych problemów, jakie mogłyby pojawić się w czasie budowy obiektów.

model-hali-produkcyjnej

Metody obliczeń obciążeń mechanicznych

Omawiane narzędzia pozwalają na przeprowadzanie dokładnych analiz oraz symulacji, co przekłada się nie tylko na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa realizowanej inwestycji, ale również na optymalizację rozwiązań technicznych. To może skutkować obniżeniem kosztów realizacji projektu czy też zwiększeniem możliwości jego rozbudowy. Programy typu CAD umożliwiają sporządzanie trójwymiarowych modeli konstrukcji, jest to jednak nie tylko forma wizualizacji przedsięwzięcia, lecz także badanie rozkładu sił oraz ich rodzaju w budowanej konstrukcji. W ten sposób inżynier jest w stanie wskazać, w których miejscach należy wzmocnić konstrukcję bądź zmienić jej charakter – wszystko w zależności od wymagań projektowych. Jednym z często stosowanych rozwiązań jest wykorzystanie programów MES, czyli tych opierających się na metodzie elementów skończonych. Polegają one na analizie poszczególnych fragmentów konstrukcyjnych, które posiadają tzw. węzły. Im obiekt jest bardziej szczegółowo podzielony, tym obliczenia są dokładniejsze i pozwalają lepiej przewidzieć reakcję układu na obciążenia.

Warto w tym momencie jednak wspomnieć, że nawet najlepsze oprogramowanie nie jest w stanie realizować takich zadań samodzielnie. W takiej sytuacji trzeba pamiętać, że to ich użytkownik odpowiada za wprowadzane dane. Stąd też konstrukcje inżynierskie do realizacji wymagają specjalistycznej wiedzy związanej z mechaniką i nie tylko.

Doświadczenie techniczne zespołu

Aby zaimplementowane dane pozwoliły na wygenerowanie wiarygodnych wyników, muszą być one poprawne. Łatwo więc zauważyć, że samo oprogramowanie nie pozwoli na uniknięcie wszystkich błędów – to inżynier odpowiada za właściwe wprowadzenie danych, stąd też jego rola w procesie realizacji projektów jest nieoceniona. Dopasowanie należytych metod obliczeniowych czy odpowiednie określenie wielkości błędów pomiarowych to jedne z wielu obowiązków konstruktora. Co ciekawe, często praca inżyniera wymaga nieszablonowego spojrzenia na dany problem techniczny. Dlatego też doświadczenie zespołu wykonującego tego typu zadania jest podstawą – dzięki niemu można przewidywać typowe problemy związane z danym typem budowli czy móc sprawnie optymalizować projekt pod różnymi względami.

Istota dokładności modeli mechanicznych

Aby tworzone konstrukcje były bezpieczne oraz spełniały swoje założenia techniczne, powinny być opracowane na podstawie sprawdzonych metod inżynierskich. To właśnie m.in. profesjonalne modelowanie obciążeń mechanicznych pozwala przewidzieć, jak konstrukcja zachowa się w określonych warunkach. Warto zauważyć, że dzięki opracowaniu skutecznej analizy naprężeń jest się w stanie lepiej przygotować budowlę np. na czynność sejsmiczną, którą obserwuje się w danym regionie czy specyficzne warunki glebowe, które mogą wpływać na stabilność konstrukcji. Dlatego też dobór odpowiednich modeli obliczeniowych, dopasowanych do kluczowych założeń technicznych jest tak ważny. Na podstawie uzyskanych wyników można zidentyfikować, jak dany element reaguje na różne siły, co dalej ma szansę wpłynąć na zmianę koncepcji projektowej w postaci modyfikacji zastosowanego materiału czy jego kształtu. Ma to szczególne znaczenie przy tworzeniu nietypowych, innowacyjnych planów, które nie mają swojego odpowiednika w świecie rzeczywistym. Dlatego właściwe opracowanie analiz i symulacji ma ogromne znaczenie dla powodzenia inwestycji.

 

Wiedza z zakresu wielu dziedzin nauki

Warto również zauważyć, że inżynieria budowlana opiera się na wielu dziedzinach nauki. To nie tylko elementy fizyki takie jak mechanika (głównie statyka) bądź akustyka, lecz także materiałoznawstwo czy geotechnika. Każdy specjalista, który opracowuje dane analityczne, musi brać pod uwagę wszystkie cechy elementów konstrukcyjnych – ich własności mechaniczne, ale też chemiczne czy termiczne. Wiedząc, jak dany materiał reaguje na konkretne warunki otoczenia, łatwo przewidzieć, jak się zachowa. To samo tyczy się obciążeń mechanicznych – dynamicznych i statycznych. Stąd też zespół opracowujący takiego rodzaju projekty musi składać ze specjalistów doświadczonych w wymienionych powyżej dziedzinach. Wspólna współpraca pozwala bowiem na spojrzenie na problem z innej perspektywy oraz na zredukowanie do minimum kłopotów budowlanych. To z kolei sprawia, że konstrukcja będzie w pełni bezpieczna oraz spełni swoje funkcje użytkowe.

Aby stworzyć konstrukcję zgodnie z założeniami architekta, potrzeba spełnienia wielu warunków. Dlatego też budowa złożonego budynku czy innego rodzaju obiektu wymaga równie skomplikowanej analizy. Dzięki opieraniu się nie tylko na specjalistycznym oprogramowaniu, lecz także na wiedzy i doświadczeniu inżynierów jest się w stanie zrealizować imponujące inwestycje. Wielopoziomowa analiza pozwala doskonale opracować strategię działania pod nawet wyjątkowo skomplikowane wymagania techniczne. Kiedy natomiast inwestycja spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a sam obiekt jest trwały i innowacyjny, oznacza to, że cel został osiągnięty.

Zeman HDF Sp. z o.o.
1992 © 2023